Stara zgrada Skupštine opštine Žitište, kako se zvala u vreme njenog postojanja, srušena je po nalogu donetom na osnovu računice da njeno renoviranje nije isplativo. Odlučeno je da se nova zgrada podigne na mestu na kojem je nekada stajala katolička crkva, koja se urušila zbog podzemnih voda, a katoličkoj crkvi dodelјena je građevina na drugom mestu.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

August 7, 2016 / / Vojvodina

Ljubomir (Ljubiša) Kokotović je slikar i književnik rođen 1936. godine u Banatskom Karađorđevu, jednom od 12 naselјenih mesta opštine Žitište. Posle završenog Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1962. godine i sticanja magistrature na istom fakultetu, Kokotović se specijalizovao za grafiku u Briselu, na Visokoj školi arhitekture i vizuelnih umetnosti u klasi profesora Gustava Marsula.

Read MoreLJUBOMIR KOKOTOVIĆ

August 7, 2016 / / Vojvodina

Opština Žitište jeste mala i, još uvek, ne mnogo razvijena, ali nesumnjivo opština sa ogromnim potencijalom i motivisanim i edukovanim stanovništvom spremnim za napredak. Nalazi se na raskrsnici puteva koji povezuju Balkan sa srednjom, severnom i zapadnom Evropom, na važnoj geo-strateškoj poziciji blizu državne granice. Takođe, opština Žitište se nalazi na magistralnom i regionalnom putu koji povezuju Rumuniju, srednji Banat i južnu Bačku.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI BAŠ U OVAJ KRAJ?

August 7, 2016 / / Kulturno dešavanje

Chicken Fest

Manifestacija „Čiken fest“, koja se tradicionalno održava tokom jula u mestu Žitište, osnovana je 2007. godine u cilјu privredne i turističke promocije opštine Žitište, očuvanja dobrih odnosa u višenacionalnoj zajednici i predstavlјanja proizvođača u živinarstvu. Organizaciju same manifestacije vodi Omladinski klub uz podršku Turističke organizacije opštine Žitište, Udruženja preduzetnika kao i udruženja žena i KUD-ova.

Read MoreKULTURNO DEŠAVANJE

August 7, 2016 / / Jelo našeg kraja

Srneći gulaš na lovački način

Kako su lovišta u našoj opštini poznata po veoma bogatoj ponudi i dugoj tradiciji lovnog turizma, i kako u svakom naselјenom mestu naše opštine postoje lovačka društva, odlučili smo se da Vam predstavimo recept jednog od ovih društava. No, one male tajne, koje ukus znače, ćemo ipak zadržati za sebe, ali Vas najsrdačnije pozivamo da budete naši gosti i uživate u delikatesima zlatnih ruku naših kulinara.

Read MoreJELO NAŠEG KRAJA