Category:

Beočin

July 12, 2015 / / Beočin

Vinogradarstvo i proizvodnja vina duga su tradicija beočinskog kraja. Za Banoštor, sremsku varošicu kažu da je idealno mesto za gajenje vinove loze. Mesto na obroncima Fruške gore greju dva sunca, jedno pravo i ono koje se ogleda u Dunavu i isijava svakoga dana bar sat vremena duže. To utiče i na grožđe za koje kažu da je slađe nego u drugim delovima fruškogorskog vinogorja. Zbog te i takve mikroklime Banoštorci su uvek zadovolјni, i kada se ogrozde vinogradi i kada se grožđe pretoči u vino.

Read MoreBANOŠTORSKI DANI GROŽĐA

July 12, 2015 / / Beočin

Rođen je 15. novembra 1846. godine u Čereviću, u porodici  posrblјenih grčkih trgovaca, prezimenom Grčki. Nјegov otac Teodor umro je mlad, 8.marta 1850. godine, kada je Jovan bio u četvrtoj godini. Majka Ana, rođena Baroko, iako mlada, nije se preudavala nego ceo život posvetila deci. Pored Jovan, imala je još Đorđa i Katicu. Jovan se posle osnovne škole u selu, otisnuo na dalјe školovanje. Nemačka škola u Petrovaradinu, šet razreda gimnazije u Novom Sadu, preostala tri u Segedinu i Požunu (Bratislavi). Svugde je bio aktivan član srpskih kreativnih omladinskih družina (“Sloga”, “Sloboda”). Iz Segedina je 1863. godine listu Danica poslao svoju pesmu “Ne boj mi se”, što je njegovo prvo objavlјeno književno delo.

Read MoreJOVAN GRČIĆ MILENKO

July 12, 2015 / / Beočin

Opština Beočin ima relativno povolјan saobraćajno–komunikativni i strateški položaj, i daleko veći potencijal u odnosu na dosada iskorišćen. Opština poseduje tranzitni i delimično pogranični položaj a uočlјiva je i dobra saobraćajna povezanost sa bližim i dalјim okruženjem, pre svega drumom sa Novim Sadom, Sremskom Mitrovicom, Beogradom i graničnim prelazom ka Republici Hrvatskoj. S obzirom na položaj opštine uz samu reku Dunav,vodni saobraćaj – plovnim rečnim pravcem reke Dunav, a preko izgrađene luke za pretovar robe i veštačkim vodotokom (kanalom fabrika „LBFC“ – Dunav) predstavlјa značajnu vodnu saobraćajnicu.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI U BEOČIN?

July 12, 2015 / / Beočin

Beočin – poznat po proizvodnji cementa, ali i sve više po proizvodnji odličnih vina sa izvanredno pozicioniranih vinograda.

Read MoreKIFLICE I ODLIČNO VINO

July 12, 2015 / / Beočin

Zgrada Skupštine opštine Beočin nalazi se u Svetosavskoj ulici – glavnoj ulici u naselјu Beočin. Podignuta je 1917. godine u duhu arhitekture eklekticizma. Ima složenu osnovu sa dve kule na uglovima, natkrivenim terasama i bogatu plastičnu dekoraciju. Objekat je od važnosti za praćenje razvoja naselјa i fabrike.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE