Category:

Kanjiža

August 16, 2015 / / Jelo našeg kraja

Po tradiciji meštana u Vojvodini vajalja se spremala pre nego što bi puter počeo da se kvari. Na ovaj način su produžili rok trajanja puteru na još nekoliko dana i dobili slasni desert.

Read MoreVAJALJA

August 16, 2015 / / Kanjiža

Kanjiža sa 25.343 stanovnika je najsevernija opština kako Srbije tako i pokrajine Vojvodine. Graniči se sa opštinom Subotica, Senta, a reka Tisa odvaja od opštine Novi Kneževac. Zahvaljujući geografskom položaju, sebe prvenstveno prepoznaje kao opštinu preko koje prolaze sve vrste saobraćajnica od izuzetnog i strateškog značaja.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI U KANJIŽU?

August 16, 2015 / / Kanjiža

Tibor Haršanji bio je kompozitor i pijanista mađarskog porekla, rođen u Kanjiži , 27. juna 1898. Preminuo je u Parizu, 19. septembra , 1954.

Read MoreTIBOR HARŠANJI

August 16, 2015 / / Kanjiža

Dan Svetog Stefana i praznik novog hleba je jedan od najvećih i najlepših događaja u opštini Kanjiža koji se organizuje na otvorenom. Izdvaja se u nizu kulturnih programa jer afirmiše sve lokalne karaktere i pruža kvalitetnu razonodu za sve kategorije publike. Ova manifestacija u našoj opštini ima tradiciju dugu skoro dve decenije. Centralna svečanost odvija se na Glavnom trgu grada.

Read MoreDAN SVETOG STEFANA

Zgrada Skupštine opštine Kanjiža nalazi se na Glavnom trgu zajedno sa najznačajnijim javnim ustanovama i arhitektonski najlepšim građevinama Kanjiže. Ona je građena od 1911. do 1912. godine prema nacrtima budimpeštanskog arhitekte Zoltana Rajsa u stilu secesije.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE