Category:

Crna Trava

October 25, 2015 / / Crna Trava

Milentije Popović je jedna od najznametijih ličnosti našeg kraja. Rođen je 7. jula 1913. godine u Crnoj Travi. Završio je osnovnu školu u rodnom mestu, a gimnaziju u Leskovcu. Godine 1937. je završio Tehnički fakultet u Beogradu.

Kao student  pristupio je revolucionarnom studentskom pokretu i učestvovao u mnogim akcijama studenata Beogradskog univerziteta. Bio je aktivan i u „Društvu inženjera i tehničara“. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) postao je 1933, a Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1939. godine. Najpre je bio partijski instruktor Okružnog komiteta KPJ za Beograd, a na Petoj zemalјskoj konferenciji, održanoj oktobra 1940. godine u Zagrebu, postavlјen je za instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Januara 1941. godine je u Zagrebu, završio partijski kurs i postao član Agitpropa (odelјenja za agitaciju i propagandu) Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju.

Read MoreMILENTIJE POPOVIĆ

October 25, 2015 / / Crna Trava

Jedno od specifičnih tradicionalnih jela našeg kraja je tzv. „zelјanik od štavolјa“. Štavolј je vrsta divlјeg spanaća koji kod nas uspeva na većim nadmorskim visinama i raste pored planinskih izvora. Zelјanik je  vrsta pite koja se pravi sa dve kore, a njegova specifičnost  je što se peče u ognjištu pomoću crepulјe koja mu daje poseban ukus koji nema zelјanik koja se priprema na klasičan način. U pojedinim selima naše opštine su  u starim kućama sačuvana su ognjišta u kojima se sprema zelјanik od štavolјa po originalnom receptu.

Read MoreZELJANIK OD ŠTAVOLJA

October 25, 2015 / / Crna Trava

DANI BOROVNICE
U 2014. godini po prvi put je održana javna manifestacija „Dani borovnice“. Obzirom da je teritorija naše opštine bogata borovnicom koja je, nažalost, sve manje plasirana kao gotov proizvod a više kao sirovina u cilјu promocije ovog zdravog voća organizovana je javna prezentacija proizvoda od borovnica na centralnom trgu. Manifestacija je održana 19. i 20. jula 2014. godine i bila je dobro posećena. Obzirom da je ovo bio početak koji bi trebalo da postane tradicionalan nije bio loše organizovan, ali je nedostajala veća medijska promocija i veće učešće proizvođača. Ove godine je planirano uvođenje takmičarskog dela i degustacije  proizvoda od borovnice, a najbolјi će biti nagrađeni i dobiće „prelazne zastavice“ do narednog takmičenja. Ove godine bi trebalo da se pobolјša i promocija i masovnost učesnika, kako bi ovaj događaj postao tradicionalan.

Read MoreKULTURNA DEŠAVANJA U OPŠTINI CRNA TRAVA

October 25, 2015 / / Crna Trava

Opština Crna Trava je, iako najmanja opština po broju stanovnika sa površinom od 318 kvadratnih kilometara, bogata šumama, pašnjacima i vodom. Ekološki je čista sredina koja je idealna za proizvodnju zdrave hrane, prikuplјanje i preradu šumskih plodova i izgradnju ekološki obnovlјivih izvora energije. Crna Trava je opština na najvećoj nadmorskoj visini u neposrednoj blizini Vlasinskog jezera, oaza zdravlјa, čistog vazduha, ali nedovolјno iskorišćena.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI U OPŠTINU CRNA TRAVA

October 25, 2015 / / Crna Trava

Zgrada Opštinske uprave Crna Trava podignuta je posle 2. svetskog rata i nalazi se u samom centru varošice. U zgradi se pored prostorija opštinskih organa i službi nalaze i sedišta Uprave javnih prihoda i Službe katastara nepokretnosti. U okviru Opštinske uprave značajno je postojanje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koja se stara o svim razvojnim projektima od interesa za prosperitet  naše opštine. Od projekata koji su realizovani značajno je istaći i formiranje Uslužnog centra za informisanje koji je  otvoren 2013. godine a osnovan je sredstvima EU i Vlade Švajcarske u prizemlјu zgrade. Najsavremenija oprema i obučeni radnici Uslužnog centra su u velikoj meri podigli kvalitet  usluga i ugled opštinskih službi. Naši građani mogu da na  jednostavan način  dobiju sve potrebne dokumente, izvode, potvrde, uverenja i sl. u  prijatnom prostoru, bez dugog  čekanja u redovima.  Za kratko vreme ovaj servis građana je postao primer dobrog  funkcionisanja, o čemu govori i zadovolјstvo korisnika usluga jer do sada nije bilo nikakvih primedbi na njegov rad.

Read MoreISORIJAT ZGRADE UPRAVE