Category:

Kovin

December 6, 2015 / / Kovin

Jedna od najpoznatijih manifestacija opštine Kovin je „Stari lala“ koja se održava na gradskom trgu svake godine u junu mesecu. Manifestacija traje tri dana ima za cilj promociju starih zanata i domaćih rukotvorina.

Read MoreSTARI LALA

December 6, 2015 / / Jelo našeg kraja

Zbog svog graničnog položaja u vreme austrougarskog carstva u Kovinu je došlo do mešanja kulture i običaja, a samim tim i kuhinje. Pored tradicionanih jela iz Srbije i Rumunije najviše su se zadržali recepti sa austrougarskog podneblja (Mađarska, Austrija, Nemačka). U srednjem veku austrijska kuhinja je bila popularnija od francuske i italijanske. Ona obuhvata uticaje iz nekadašnjih delova austrougarskog carstva, regiona u Italiji, Mađarskoj, Nemačkoj, sa Balkana, pa čak i iz Španije sa jedne i Turske sa druge strane Evrope i ta raznovrsnost joj daje posebnu draž.

Jedno od takvih jela su i knedle sa šljivama koje se u našem kraju tradicionalno spremaju.

Read MoreKNEDLE SA ŠLJIVAMA

December 6, 2015 / / Istorijat zgrade uprave

Na mestu sadašnje zgrade opštine nalazila se stara zgrada opštine Kovin, koja je građena za vreme Vojne Granice, po planovima dobijenim iz Beča 1771. godine. Tada je mesto Kovin, kao uostalom i sva naseljena mesta, imalo status opštine za sebe. Ta zgrada je postala administrativno sedište posle ukidanja vojne granice 1873. godine, kada je izabrana i prva opštinska vlast, 24. septembra.  Kovin je već od 1872. godine bio Sresko mesto i imao Sreski Sud, a sedište je bilo u zgradi koja se naziva Načelstvo. Na kraju drugog svetskog rata administracija sreza je ostala u zgradi Načelstva, dok je opštinska administracija bila u zgradi opštine. Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

December 6, 2015 / / Kovin

Opština Kovin nalazi se u Vojvodini, na samom jugu južnog Banata, na levoj obali Dunava,  kojim je odvojen od centralne Srbije. Zahvata površinu od približno 725 km2, čime zauzima 9. mesto u Vojvodini. U neposrednoj blizini Kovina nalaze se razvijeni privredni centri i to: Beograd na 50 km, Pančevo na 34 km i Smederevo na 13 km.

Relativno povoljan geografski položaj teritorije opštine Kovin, njen prostorni i funkcionalni odnos prema značajnim međunarodnim, nacioalnim i regionalnim saobraćajnim pravcima i turističkim tokovima, kao i položaj u odnosu na okruženje i njegove turističke vrednosti, predstavljaju tri polazne  odrednice u ukupnoj turističkoj valorizaciji prostora opštine.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI U KOVIN

December 6, 2015 / / Kovin

 

Vasilije Vasa Dolovački rodjen je 22. aprila. 1960.god.u Bavaništu, opština Kovin. Diplomirao na fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu 1984.godine u Klasi Prof. Zorana Petrovica. 1989.godine Diplomira na postdiplomskim  studijama na akademiji u Beogradu u klasi Prof. Mirjane Mihac.1992.godine Postaje clan ULUS-a.

Redovan je profesor slikarstva na Akademiji klasičnog slikarstva, Univerziteta EDUCONS u Sremskoj Kamenici. Samostalno je izlagao više od 50 puta u zemlji i inostranstvu. Učesnik je mnogih kolonija, grupnih, aukcijskih i humanitarnih izložbi.

Read MoreVASILIJE VASA DOLOVAČKI