Category:

Despotovac

December 28, 2015 / / Despotovac

Dejan Nikolić, rođen je 1965. u Despotovcu. Porodični koreni mu se nalaze u Brestovu. Srednju školu završio je na Pedagoškoj akademiji u Jagodini, a zatim ga je ljubav prema istorijskoj nauci odvela u Beograd. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, na grupi za istoriju, kod profesora Đorđa Đ. Stankovića. Read MoreDEJAN NIKOLIĆ

December 28, 2015 / / Despotovac

Despotovac se prvi put pominje 1381. godine kao selo Voinci (Vojnik) u povelji darovnici knez Lazara, koji osniva manastir i vlastelinstvo Svetog Uspenja Gospodnjeg u Ravanici. Austrijskim spisima iz 1783. godine Vojnik (Despotovac) ima 30 hrišćanskih kuća. Po oslobođenju od Turaka, Resava je jedan od dva sreza ćuprijskog okruga, sa centrom u Paraćinu i Svilajncu. Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

December 27, 2015 / / Despotovac

DANI SRPSKOG DUHOVNOG PREOBRAŽENJA

Dani srpskoga duhovnog preobraženja, manifestacija koja se vec više od dvadeset godina unazad održava u Despotovcu, podno zidinama Manasije, između dva velika praznika, Preobraženja Gospodnjeg i Uspenja Presvete Bogorodice, dužinom svog trajanja i dosegnutom rezinom vrednosti, spada u red najkvalitetnijih i sadržajem najbogatijih kulturnim manifestacija u Srbiji. Read MoreKULTURNA DEŠAVANJA U DESPOTOVCU

December 27, 2015 / / Despotovac

Priroda je bila veoma darežljiva prema okolini Resave i darovala je lepotama koje se retko sreću. Resava je spona između istočne Srbije i Šumadije, a Despotovac je privredni kulturni i politički centar Gornje Resave. Despotovac leži na Resavi prostire se u tri morfološke celine: Beljanicu, Kučaj i Moravsku dolinu. Read MoreZAŠTO INVESTIRATI U OPŠTINU DESPOTOVAC

December 27, 2015 / / Despotovac

Zdrave hrane u Resavi ima u izobilju. Netaknuta priroda, voda koja se može piti iz korita reka, plodno i nezagađeno zemljište. Bavljenje poljoprivredom bez upotrebe hemijskih sredstava, garanti su proizvodnje zdrave hrane.

Obilje namirnica biljnog i životinjskog porekla pripremane po recepturi i iskustvu starih Resavkinja, postaju jedinstveni specijaliteti, kakvih nema na trpezama širom sveta. Read MoreRESAVSKA PASTRMKA