Category:

Retrospektiva: Zgrade opštine

November 29, 2015 / / Beograd

 

Zgrada opštine Zemun je podignuta na mestu Gradske kuće izgorele u drugoj polovini XIX veka, prema projektu gradskog inženjera Dragutina Kapusa. Zgrada je sagrađena je 1886. godine kao jednospratnica gradske uprave – gradskog poglavarstva Zemuna koji je u to vreme imao status slobodnog grada. Monumentalna i reprezentativna zgrada sa središnjim rizaltom ukrašena stubovima, balkonom i kubetom sa satom, oblikovana je u duhu neorenesanse.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE

September 6, 2015 / / Čačak

Prva zgrada Opštine Čačak kuplјena je 1873. godine od porodice Krivačić u Hajduk Velјkovoj ulici i tu su opštinske službe bile smeštene sve do 1927. godine. U toj zgradi je sledeće godine otvoreno zabavište – prvi dečji vrtić u Čačku, koji i danas u istom objektu funkcioniše.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Prva Gradska kuća je izgrađena 1751. godine a od tada su sagrađene još dve, sve zauzimajući centralno mesto u prostoru oko kog se formiralo jezgro grada. Poslednja Gradska kuća, koja i dan danas predstavlja glavno obeležje našeg grada na severu Bačke, podignuta je u periodu između 1908. i 1910. i ona je sedište Gradske uprave.

Read MoreZGRADA UPRAVE

Među onima koji su svojim pregalaštvom gradili I unapređivali Rašku, izdvajala se podrodica Kursulić. Baveći se trgovinom,poljoprivredom, preduzetništvom i bankarstvom, Kursulići su deo stečenog kapitala ulagali u izgradnju stambenih i poslovnih objekata, koji su umnogome izmenili razglednicu varošice. U njihovoj kući, podignutoj 1930.godine, danas je smešten deo lokalne administracije.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Zgrada u kojoj se danas nalaze organi Grada je od samog početka imala istu namenu. U periodu kada je građena Mitrovica je bila pod vlašću Austrougarske, te srpski živalj nije želeo da gradi velelepno zdanje po ugledu na Gradske kuće drugih Vojvođanskih gradova, nego je podignuta zgrada jednostavnog ali funkcionalnog izgleda. Bila je središte sreskog i gradskog odbora. Sedamdesetih godina dvadesetog veka, u produžetku već postojeće, dograđena je nova zgrada sa skupštinskom salom i manjim salama.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE