Category:

Šid

March 6, 2016 / / Šid

Sava Šumanović je rođen 22. januara 1896. u Vinkovcima, gde mu je otac radio kao šumarski inženjer.

Read MoreSAVA ŠUMANOVIĆ

March 6, 2016 / / Šid

Opština Šid se nalazi na graničnom pojasu Republike Srbije sa republikama Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Pored toga, blizina autoputa Beograd-Zagreb takođe omogućava opštini veoma povolјan geografski položaj.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI U OPŠTINU ŠID

March 6, 2016 / / Jelo našeg kraja

ISTORIJAT ZGRADE UPRAVE ŠIDA

Opštinska uprava opštine Šid smeštena je u zgradi koja je izgrađena na temelјima objekta nekadašnjeg Sreskog poglavarstva, koji je sagrađen 30-ih godina 20. veka. Kada je ta zgrada srušena, na njenim temelјima je 50-ih godina sagrađena sadašnja zgrada Opštinske uprave.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE