Category:

Veliko Gradište

Vlastimir Pavlović Carevac rođen je u selu Carevcu. Diplomirao je prava, ali mu je životna vokacija bila violina i srpska narodna muzika, kojoj je Carevac udario temelje, reformisao je i uveo u evropske muzičke tokove.

Read MoreVLASTIMIR PAVLOVIĆ CAREVAC

Ime Veliko Gradište prvi put se pominje u Ravaničkoj povelji iz 1381. godine, kojom knez Lazar ostavlja 13 sela u Peku manastiru Ravanici, među kojima i Gradište. Dolaskom Turaka na ove prostore grad gubi na značaju.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE