Category:

Svilajnac

Zgrada današnje Opštine podignuta je 1933. godine. Građena je za Sresko načelstvo koje je u njoj radilo do 1941. godine. Zgrada u kojoj se nalazi opštinska uprava ima tradiciju dugu 75 godina, jer se od završetka Drugog svetskog rata do danas u ovoj zgradi odvija rad opštinskih organa uprave.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Stevan Sinđelić (Svilajnac, Vojska, 1770 – Niš, Čegar 1809),

Stevan Sinđelić je rođen 1770. godine u selu Vojsci, u Okrugu moravskom. Njegov otac, ugledni zanatlija Radovan Rakić je umro vrlo mlad, pa se Stevanova majka, Sinđelija, preudala. Zato su ga ljudi po majci Sinđeliji prozvali Sinđelić.

Read MoreSTEVAN SINĐELIĆ

Svilajnac se nalazi sa desne strane reke Velike Morave, u regionu Šumadije i Pomoravlja, u području zvanom Resava. Svilajnac ima izuzetno povoljan geografski položaj u samom srcu Srbije, na ušću Resave u Veliku Moravu. U neposrednoj je blizini svih najvažnijih saobraćajnica, na samo 5km od auto-puta E75. Leži na plodnom ravničarskom tlu Donje Resave, što pogoduje poljoprivredi koja je i najzastupljenija delatnost ovog kraja.

Read MoreZAŠTO INVESTIRATI BAŠ U OVAJ KRAJ?

Sinđelićevi dani su centralna gradska manifestacija. Ona se svake godine organizuje krajem maja u spomen resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću i njegovim saborcima tragično stradalim na Čegru.

Read MoreKULTURNA DEŠAVANJA

June 6, 2016 / / Jelo našeg kraja

LOVAČKI GULAŠ

Svilajnac je bogato lovno područje sa velikim brojem registrovanih lovaca, pa je pravljenje lovačkog gulaša ovdašnja tradicija. Postoji i nekoliko lokalnih manifestacija, gde se meštani pojedinih sela ili lovačkih sekcija okupljaju i takmiče u pravljenju gulaša. Dubljanska gulašijada polako raste u veliku gradsku manifestaciju jer svake godine okuplja sve veći broj gostiju, pravih gurmana.

Read MoreJELO NAŠEG KRAJA