Category:

Istorijat zgrade uprave

Stara zgrada Skupštine opštine Žitište, kako se zvala u vreme njenog postojanja, srušena je po nalogu donetom na osnovu računice da njeno renoviranje nije isplativo. Odlučeno je da se nova zgrada podigne na mestu na kojem je nekada stajala katolička crkva, koja se urušila zbog podzemnih voda, a katoličkoj crkvi dodelјena je građevina na drugom mestu.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Opština Pećinci ustanovljena je 1960. godine od perifernih delova bivših srezova Ruma, Stara Pazova i Zemun. Na istoku opština Pećinci se graniči sa beogradskim područjem, na severoistoku sa opštinom Stara Pazova, na severu i zapadu sa opštinom Ruma, a na jugu granicu čini reka Sava i specijalni rezervat prirode Obedska Bara.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Zgrada Gradske uprave Novog Pazara izgrađena je 1963. godine, i u početku je u njoj bio smešten Radnički univerzitet. U njoj su se šesdesetih godina školovale, i prekvalifikovale generacije Pazaraca, adekvatno potrebama rastuće privrede, i grada uopšte.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Krupanj kao sedište opštinske uprave, kroz vekove, je prošao dug i po mnogo čemu specifičan razvojni put, od nekadašnjeg srednjevekovnog seoskog naselјa do savremenog gradskog i opštinskog centra. Od formiranja do današnjih dana, Krupanj se prostorno razvija, menja morfo-fizionomsku i demografsku strukturu, etno – kulturna i funkcionalna obeležja, kao i unutrašnje i spolјnje funkcije.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Zgrada uprave opštine Lebane napravlјena je posle II svetskog rata i to za Jablanički srez. Poslovođa na tim poslovima bio je Milisav Banković iz Bučumeta. U to vreme predsednik Jablaničkog sreza bio je Luka Stojanović.

Lebane leži u jugoistočnom delu centralne Srbije , u slivu reke Jablanice, leve pritoke Južne Morave. Arheološki nalazi pokazuju da se život na tom prostoru u kontinuitetu razvijao od   praistorijskog čoveka do danas.

Read MoreISTORIJAT ZGRADE UPRAVE