JOVAN STERIJA POPOVIĆ

Među mnogobrojnim znamenitim vrščanima, ističe se ime Jovana Sterije Popovića, oca srpske drame.

Jovan Sterija Popović rođen je u Vršcu, 13. januara 1806. godine u trgovačkoj porodici, od oca Grka ili Cincara i majke Julijane, ćerke poznatog slikara Nikole Neškovića. Kao bolešlјivo i slabo dete Sterija je detinjstvo proveo uglavnom uz majku, ponekad u očevoj radnji na Velikoj pijaci, imao je prilike da posmatra Vrščane, njihove karaktere, vrline i mane. Očevu želјu da ga nasledi u trgovini nadvladala je majčina da se školuje tako da posle završene osnovne škole i prve tri godine niže Gimnazije, u Vršcu, i dve godine pauze školovanje nastavlјa u Temišvaru, Pešti i studijama prava u Kežmarku.

Po završenom školovanju vraća se u Vršac i postaje profesor latinskog u jednoj privatnoj srednjoj školi i 1835. advokat.

Kako je voleo da čita, još kao srednjoškolac se oprobava u pisanju, ali sa ne znatnim uspehom. Oduševlјen romanima Milovana Vidakovića i sam počinje da piše romane. 1828. u Budimu izlazi „Boj na kosovu ili Milan Toplica i Zoraida“. U istom duhu je bio i roman Dejan i Damjanka ili Pad bosanskog kralјevstva, napisan 1830. godine. Iste godine objavlјuje i svoju prvu komediju „Laža i paralaža“. 1832. godine piše svoj šalјivi roman „Roman bez romana“, u kom ismeva starinsku fantastičnu romantiku i bolešlјivu sentimentalnost, koju je i sam predstavlјao do tad.

Najznačajnije Sterijine drame su: „Smrt Stefana Dečanskog“, „Vladislav“, „Skenderbeg“, „Ajduci“ – komad rađen po narodnoj pesmi. Nјegov književni talenat dolazi do punog izražaja tek u komedijama. Posle prve „Laža i paralaža“, ređaju se: „Tvrdica“, Pokondirena tikva“ ( po kojoj je Mihovil Logar komponovao operu) i „Zla žena“ – komedije karaktera, kao i „Ženidba i udadba“, „Kir Janja“, Rodolјupci“ i „Beograd nekad i sad“ – komedije naravi.

Značajan deo Sterijinog opusa čini i zbirka stihova „Davorje“ objavlјena 1854. godine.

Zabavni kalendari Vinka Lozića  objavlјeni 1830, 1832. i 1835. godine donose ne samo ismevanje prostakluka, gluposti, podlosti i oholosti, podsmeh neukosti, već i lik Vinka Lozića – Sterijinu originalnu tvorevinu. Od 50tih godina prošlog veka na ovamo,  Sterijin Vinko Lozić  svakog trećeg vikenda u septembru privremeni je gradonačelnik Vršca i zaštitno lice proslave „Dana berbe grožđa“.

Pozorišnici Jugoslavije 1981. podigli su spomenik Steriji u njegovom rodnom gradu; deo fundusa Gradskog muzeja Vršac i stalne postavke „Hronia Vršca 18. i 19. veka“ je porter Jovana Sterije Popovića – rad čuvenog srpskog slikara Uroša Predića (rađen po fotografiji 1906.godine). Pozorište i jedna od vršačkih osnovnih škola nose njegovo ime, a ulica u kojoj se nalazila kuća u kojoj je Sterija živeo, danas, takođe nosi njegovo ime.


JOVAN STERIJA POPOVIĆ

Among the many famous people of Vrsac, stands out the name of Jovan Sterija Popovic, father of Serbian drama.

Jovan Sterija Popovic was born in Vrsac on January 13th 1806 in the merchant family, of the father who was Greek, possibly of Aromanian origin, and mother Julijana, the daughter of the famous painter Nikola Neskovic. As a weak child, of poor health, Sterija spent his childhood mostly with the mother, sometimes in the father’s store on the Grand market, he had the opportunity to watch people from Vrsac, their characters, strengths and weaknesses. Father’s desire to succeed him in the store, was overcome by the mother’s wish to send him to school, so after completing primary school, first three years of lower Gymnasium in Vrsac, and two-year break, he continued his education in Timisoara, Pest and during studies of law in Kežmark.

After completing the studies, he comes back to Vrsac and becomes a Latin professor in a private middle school and in 1835 he becomes a lawyer.

As he always liked to read, already as high school student, he tried himself out in writing, but not with a significant success. Delighted with novels of Milovan Vidakovic, he began to write novels himself. In 1828 in Buda was published Fighting in Kosovo or Milan Toplica and Zoraida. In the same spirit was also novel Dejan Damjanka or The fall or the Bosnian kingdom, written in 1830. That same year he published his first comedy Liar of All Liars. In 1832 he wrote his humorous novel Novel without novel, in which he mocks a fantastic old-fashioned romance and sickly sentimentality, that he represented himself until then.

The most important Sterija’s dramas are: The death of Stefan Decanski, Vladislav, Skenderbeg, Ajduci – play written according to a folk poem. His literary talent is fully expressed in his comedies. After the first one, follow the others: Tvrdica, Pokondirena tikva (after which Mihovil Logar has composed the opera), Zla žena – comedies of character, as well as Ženidba i udadba, Kir Janja, Rodoljupci and Belgrade now and then – comedies of nature.

A significant  part of Sterija’s opus is the collection of verses  Davorje, published in 1854.

Zabavni kalendari Vinka Lozića (Fun Calendars by Vinko Lozic) were published in 1830, 1832 and 1835. They din’t only bring mockery of vulgarity, stupidity, treachery and arrogance, derision of ignorance, but they also brought the character of Vinko Lozic – Sterija’s original creation. Since the 50s of the last century and onwards, Sterija’s Vinko Lozic is every third weekend in September the temporary Mayor of Vrsac and the cover face of the celebration Days of grape harvest.

In 1981, theatricals of Yugoslavia raised a monument to Sterija in his hometown; a part of holdings of the City Museum of Vrsac and the permanent exhibition “Hronia of Vršac of 18th and 19th century” is a portrait of Jovan Sterija Popovic – the work of the famous Serbian painter Uros Predic (made from a photograph in 1906). Theatre and one of elementary schools in Vrsac carry his name, and the street where the house that Sterija lived in is located, now also bears his name.

Categories