ZAŠTO INVESTIRATI U VRŠAC?

ZAŠTO INVESTIRATI BAŠ U OVAJ KRAJ?

Vršac je grad u kojem inovacije, preduzetništvo i nove tehnologije jesu vekovna osnova privrednog razvoja. Povolјna geo-strateška pozicija, na međunarodnom putnom pravcu koji spaja panevropske koridore X i IV daje značajne investicione mogućnosti unutar tržišta od tri miliona lјudi.

Od glavnog grada Srbije, Beograda, udalјen je 84 km, od administrativnog sedišta zapadne Rumunije, Temišvara, 77 km, a od administrativnog sedišta AP Vojvodine, Novog Sada, 145 km.

Razvijenu drumsku i železničku saobraćajnu infastrukturu, dopunjuje aerodrom, u okviru Vazduhoplovne akadamije SMATSA, za koji je u planu da postane međunarodni aerodrom za komercijalne letove. Takođe, postoji i mogućnost vodenog transporta, putem Dunava, koji je kanalskom mrežom DTD, udalјen od Vršca 30 km.

Prednost Vršca u odnosu na druge gradove, ogleda se i u Vršačkim planinama i Deliblatskoj peščari, koji su nepresušni izvori zdrave pijaće vode, termalne vode, kao i konstantni vetrovi koji ovu sredinu čine vazdušnom banjom i interesantnom lokacijom za izgradnju vetroparkova.

Ono po čemu je Vršac poznat, jeste svakako farmaceutska industrija. U Vršcu posluje nekoliko nemačkih i italijanskih farmaceutskih kompanija, od kojih su najznačajnije Hemofarm Štada i Fresenius Medical Care.

Jedan od simbola Vršca je svakako vršačko grožđe i vino. Kako je u svetu sve popularniji vinski turizam, Vršac ima odlične šanse da postane značajno mesto na vinskoj mapi.


WHY INVESTING IN THIS AREA

Vrsac is a city where innovation, entrepreneurship and new technologies have been the base for economic development for centuries. Favorable economic and strategic position, on the international direction which connects pan-European corridors X and IV provides significant investition possibilities within the market of 3 million people.

It is located 84km from Belgrade, the capital of Serbia, and 77km from Timisoara, center of western Romania, and 145 km from Novi Sad, the administrative seat of the AP of Vojvodina.

Developed road and rail transport infrastructure is complemented by the airport, in the framework of the Air Academia SMATSA, which is planned to become an international airport for commercial flights. There is also the possibility of water transport via river Danube which is, by the canal network DTD, located 30 km from of Vršac.

The advantage of Vršac, in comparison to other cities, is reflected in the mountains of Vršac and Deliblato Sands, which are an inexhaustible source of healthy drinking water, thermal wate, as well as the constant winds that make this region an air spa and interesting location for the construction of wind parks.

The thing Vršac is known for, is certainly the pharmaceutical industry. Several German and Italian pharmaceutical companies operate in Vrsac, out of which the most important are Hemofarm Stada and Fresenius Medical Care.

One of the symbols of Vršac is certainly its grapes and wine. Vršac has great chances to become an important place on the wine map, as the wine tourism is becoming increasingly popular in the world.

Categories