KULTURNO DEŠAVANJE

Chicken Fest

Manifestacija „Čiken fest“, koja se tradicionalno održava tokom jula u mestu Žitište, osnovana je 2007. godine u cilјu privredne i turističke promocije opštine Žitište, očuvanja dobrih odnosa u višenacionalnoj zajednici i predstavlјanja proizvođača u živinarstvu. Organizaciju same manifestacije vodi Omladinski klub uz podršku Turističke organizacije opštine Žitište, Udruženja preduzetnika kao i udruženja žena i KUD-ova.

Gostovanje brojnih zabavnih i rok grupa, tamburaških ansambala, domaćih i stranih izvođača elektronske muzike, takmičenje u kuvanju pilećeg paprikaša, pripremanje kajgane od 1000 jaja, mini sajam živinarstva, razna sportska dešavanja, promocija kulturno-umetničkog stvaralaštva iz Srbije i zemalјa regiona, uz turističku promociju naše opštine, su neki od segmenata koji su učinili manifestaciju „Čiken fest“ prepoznatlјivim izvorom dobre zabave koja je posebno među mladim osobama stekla izuzetnu podršku i koja je za osam godine postojanja privukla preko 300.000 posetilaca. Etno selo kao centralni događaj same manifestacije okuplјa sve nacionalne zajednice i etničke grupe sa teritorije Vojvodine koje prikazuju svoje običaje kroz igru, pesmu, kulinarska umeća, čime se doprinosi suživotu, bolјem razumevanju i zajedništvu. Tokom prve godine održavanja manifestacije otkrivena je i statua posvećena filmskom bokseru Rokiju Balboi, koja je nastala kao zanimlјiv marketinški potez, ali je nesumnjivo postala zaštitni znak ove manifestacije i same opštine.


 

Chicken Fest

The manifestation “Chicken fest“, which is traditionally held in Zitiste during July, was established in 2007 with the aim of economic and touristic promotion of the Municipality of Zitiste, preservation of good relations in multinational community and representing manufacturers in poultry. The organization of the event itself leads the Youth Club with the support of the Tourist Organization of Zitiste, the Association of Entrepreneurs and women’s associations and cultural societies. Guest performances of numerous entertainment and rock groups, tamburitza bands,
national and international performers of electronic music, competition in cooking the chicken stew, preparing scrambled eggs made of 1000 eggs, mini fair of poultry, various sports events, the promotion of cultural and artistic creativity in Serbia and the region, with the tourist promotion of our community, are some of the segments that have made the event “Chicken fest“; a distinctive source of good entertainment which has, especially among young people, gained remarkable support and for eight years of its existence attracted over 300,000 visitors. Ethno Village is a central event of this manifestation, gathering all national communities and ethnic groups in Vojvodina, who show their customs through dance, song, culinary skills, thereby contributing to coexistence, better understanding and unity. During the first year of the event the statue dedicated to film boxer Rocky Balboa was unveiled, which was created as an interesting marketing move, but it has undoubtedly became the trademark of this event and the municipality itself.

Categories