LJUBOMIR KOKOTOVIĆ

Ljubomir (Ljubiša) Kokotović je slikar i književnik rođen 1936. godine u Banatskom Karađorđevu, jednom od 12 naselјenih mesta opštine Žitište. Posle završenog Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1962. godine i sticanja magistrature na istom fakultetu, Kokotović se specijalizovao za grafiku u Briselu, na Visokoj školi arhitekture i vizuelnih umetnosti u klasi profesora Gustava Marsula.

Živeo je i stvarao u Belgiji, Engleskoj, Francuskoj, Holandiji i Italiji, u kojoj je sarađivao sa Pjer Đorđom Spalacijem, ali se ovaj svetski putnik nakon neverovatnih avantura vratio u svoj rodni kraj i porodičnu kuću. Imao je više od 80 samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlјi i inostranstvu. Veoma smo ponosni kada kažemo da je izlagao sa velikim imenima kao što su Renato Gutuzo, Pablo Pikaso, Salvador Dali, Huan Miro i Mark Šagal. Britanska kritika uvrstila ga je među četiri najzapaženija crtača novijeg vremena (Getah Bolkah, Mihal Hudak, Ljubomir Kokotović i Mauro Molinari). Dobitnik je šest internacionalnih nagrada – za grafiku „Premio Europa“ 1973. godine (Sasoferato– Italija), nagradu na Međunarodnom bijenalu grafike 1974. godine (Frečen – Nemačka), nagradu na Svetskoj izložbi grafike 1977. Godine u San Francisku, nagrade na IV i VI Internacionalnom bijenalu crteža u Velikoj Britaniji, i priznanje na III Internacionalnoj izložbi minijatura 1984. godine u Seulu. Nakon povratka u Banatsko Karađorđevo, svoj dar uspešno je prenosio na učenike Gimnazije u Srpskoj Crnji. Objavio je dve knjige pod nazivom “Gut baj Brodvej, elo Vrans” i “Trčanje za svojom senkom”. U knjizi „Gut baj Brodvej, elo Vrans“ Kokotović sakupio je lirske i tragikomične dogodovštine svojih ličkih junaka, koji su živeli u američkim gradovima i vratili se u domovinu da bi se kao dobrovolјci borili u Prvom svetskom ratu. Nјegove kratke proze najčešće govore o danima i noćima u kojima akterima skoro sve nedostaje osim duhovitosti i spremnosti na svakojake avanture. Priče u ovoj knjizi pisane su ličkim dijalektom prožetim novonaučenim rečima engleskog jezika. Knjiga „Trčanje za svojom senkom“ izdata je 2006. Godine i oduševila je kritičare koji je smatraju čudnovatom, neprocenjivom i univerzalnom. Penzionerske dane provodi u crtanju, poslednjih godina sve više u pisanju. Poseduje i jedinstvenu kolekciju ličkih preslica, koje drži u porodičnom muzeju u Banatskom Karađorđevu.


Famous person – Ljubomir Kokotović

Ljubomir (Ljubiša) Kokotović is a painter and writer born in 1936 in Banatsko Karadjordjevo, one of 12 settlements of the Municipality of Zitiste. After completing the Faculty of fine artss in Blgrade in 1962 and acquiring the magistrate at the same Faculty, Kokotovic specialized in graphics in Brussels, at the college of Architecture and visual arts in the class of Professor Gustav Marsula. He lived and worked in Belgium, England, France, Netherlands, Italy, where he cooperated with Pierre Giorgio Spallacci, but after amazing adventures, this world traveler returned to his birthplace and to a family home. He had more than 80 solo and group exhibitions at home and abroad. We are very proud when we say that he has exhibited with big names such as Renato Guttuso, Pablo Picasso, Salvador Dali, Joan Miro and Marc Chagall. British critic placed him among the the four most notable artists of recent date (Getah Bolkah Mihal Hudak, Ljubomir Kokotovic and Mauro Molinari). He has won six international awards – for graphics “Premio Europa” in 1973 (Sasoferato- Italy), prize at the International Biennial of Graphic Arts in 1974 (Frece – Germany) award at the World Exhibition of graphics in in 1977. in San Francisco, the awards at the IV and the VI International Biennial of drawings in the UK, and the recognition of the III International exhibition of miniatures in 1984 in Seoul.

After returning to Banatsko Karadjordjevo, he has been successfully transferring his gift to the students of high school in Srpska Crnja . He has published two books titled “Gut baj Broadway, elo Vrans” and “Running for your shadow.” In the book “Gut baj Broadway, elo Vrans” Kokotovic collected lyrical and tragicomic adventures of his heroes from Lika, who lived in American cities and returned to their homeland to fight as volunteers in the First World War. His short stories usually talk about days and nights in which the protagonists miss almost everything except for the wit and readiness for all kinds of adventures, priceless and universal. He is spending his retirement days drawing, and in recent years more and more writing. He also owns a unique collection of distaffs from distaff, which sre held in a family museum in Banatsko Karadjordjevo.

Categories