ISTORIJAT ZGRADE UPRAVE

Stara zgrada Skupštine opštine Žitište, kako se zvala u vreme njenog postojanja, srušena je po nalogu donetom na osnovu računice da njeno renoviranje nije isplativo. Odlučeno je da se nova zgrada podigne na mestu na kojem je nekada stajala katolička crkva, koja se urušila zbog podzemnih voda, a katoličkoj crkvi dodelјena je građevina na drugom mestu.

Nova zgrada, zgrada Opštinske uprave opštine Žitište, završena je i uselјena 1980. godine. U njoj se i danas donose najvažnije odluke za opštinu i obavlјaju poslovi od značaja za stanovnike naše opštine.


 

History of the municipal building

The old building of the Municipality of Zitiste, as it was known at the time of its existence was destroyed by the orders passed on the basis of calculations that its renovation is not profitable. It was decided to build up a new building on the site where once stood the Catholic Church, which collapsed due to groundwater, and the church was assigned a building at the other lace.

The new building, the building of the Municipal Administration of the Municipality of Zitiste, was completed and occupied in 1980. It is the place where are still made the most important decisions for the municipality and where are performed the jobs of importance to the residents of our community.

Categories