KULTURNA DEŠAVANJA U OPŠTINI CRNA TRAVA

DANI BOROVNICE
U 2014. godini po prvi put je održana javna manifestacija „Dani borovnice“. Obzirom da je teritorija naše opštine bogata borovnicom koja je, nažalost, sve manje plasirana kao gotov proizvod a više kao sirovina u cilјu promocije ovog zdravog voća organizovana je javna prezentacija proizvoda od borovnica na centralnom trgu. Manifestacija je održana 19. i 20. jula 2014. godine i bila je dobro posećena. Obzirom da je ovo bio početak koji bi trebalo da postane tradicionalan nije bio loše organizovan, ali je nedostajala veća medijska promocija i veće učešće proizvođača. Ove godine je planirano uvođenje takmičarskog dela i degustacije  proizvoda od borovnice, a najbolјi će biti nagrađeni i dobiće „prelazne zastavice“ do narednog takmičenja. Ove godine bi trebalo da se pobolјša i promocija i masovnost učesnika, kako bi ovaj događaj postao tradicionalan.

SABOR PEČALBARA I NEIMARA


Ovo  je već tradicionalna manifestacija koja se održava svake godine 21.jula,  na dan Svetog Prokopija. Ovaj dan je određen  kao dan kada se svi crnotravci, kako meštani tako i gosti koji su poreklom sa naših prostora, sakupljaju  na centralnom trgu i, uz prigodan kulturno umetnički program, prisustvuju prezentaciji pečalbarstva i neimarstva kao brenda Crne Trave, a uz narodno veselјe i obavezni zvuk trubača se druže i podsećaju svojih korena.  Od davnina je mesec jul poznat kao mesec kada su naši pečalbari dolazili da na kratko obiđu svoje familije i da se 21. jula spuste iz okolnih sela u Crnu Travu, koju su oduvek zvali „selo“, na sabor. Ovaj sabor se održao i posle 2.svetskog rata i bio je nezamisliv bez duvačkog orkestra. Nekada je Crna Trava imala nekoliko tzv. bleh orkestara, ali danas toga nema pa se angažuju duvački orkestri iz okruženja. Prošlogodišnji Sabor pečalbara i neimara je bio malo skromniji zbog ekonomske situacije u zemlјi i bio je slabije posećen jer je i manje lјudi u to vreme boravilo na našoj teritoriji, međutim održan je sa svim pratećim sadržajim. Ove, 2015. godine, planiramo da se Sabor održi na novoizgrađenom trgu u Crnoj Travi  i da dovedemo neko kulturno umetničko društvo iz susednih opština i pobolјšamo taj deo manifestacije, naravno u skladu sa finansijskim mogućnostima.


CULTURAL EVENTSBLUEBERRY DAYS
Public event “Blueberry days” was held in the 2014, for the first time. Having in mind that our municipality’s territory is rich in blueberry, which is, sadly, less and less represented as a finished product, and more as a raw material, in order to promote this healthy fruit, we decided to organize the public presentation of blueberry products on the center town square. The event was held on 19th and 20th July 2014 and was well attended. Taking into consideration that it is just a beginning of the manifestation that is supposed to become traditional, it wasn’t organized badly, but it lacked in media promotion and greater participation of the manufacturers. The introduction of the competition part and product testing is planned for this year, and the best manufacturers will be rewarded and will receive “transitional flags”, until the next competition. The promotion and number of participants to this event should be improved this year, so the event could become traditional.

 

GATHERING OF BUILDERS AND DAY LABORERS

 

This is a traditional event that is held every year on July 21st, on St. Procopius Day. This day is

determined as a day when all people of Crna Trava, both locals and guests who originate from this area, gather at the central square and, with appropriate cultural and artistic program, attend the presentation of day labor and architecture, as a brand of Crna Trava, and with a folk festival and obligatory sound trumpeters, they socialize and remind themselves of their roots. Since ancient times, the month of July has been known as a month when our day laborers would come to Crna Trava to visit their families and the 21st of the month, as a day when all people from surrounding villages would come down to the Gathering. This Gathering was held even after the Second World War and was unimaginable without the brass orchestra. Once, Crna Trava had several so-called “bleh” orchestras, but today there is none, so the brass orchestras from the region have to be engaged for the Gathering. The last year’s Gathering of builders and day laborers was a bit modest, because of the economic situation in the country and it wasn’t greatly visited, because there were less people in our territory at that time. However, it was held, followed by all accompanying programs.  This year, we plan for the Gathering to be held on the newly built square in Crna Trava and to bring several cultural and artistic societies from the neighboring municipalities, to improve that part of the event, and, of course, all of that in accordance with the financial possibilities

Categories